Reaxyl Terpro

Reaxyl terpro is een 1-K elastomeer dampscherm voor het verhinderen van damptransport doorheen een wonin gof gebouw.

Categorie: